Presentació

Des de que s’ha pres consciència que la legionel·losi és una malaltia de distribució mundial que no es pot eradicar fàcilment, tots els esforços estan orientats a evitar al màxim que el bacteri pugui colonitzar els sistemes d'aigua calenta i freda dels edificis o altres sistemes que necessiten aigua per funcionar.


L'avanç dels coneixements cientificotècnics i l’experiència acumulada aconsellen revisar l’efectivitat de les mesures de control de les instal·lacions de risc de generar brots de legionel·losi així com actualitzar-ne periòdicament el cens.


En general, les modificacions normatives s’orienten, essencialment, a incrementar les mesures preventives i de control. Des d’aquesta perspectiva, en aquest congrés es vol abordar que els aparells o equips de més risc de disseminació d’aquesta malaltia no només són les torres de refrigeració de les nostres indústries, a les quals, sistemàticament, es fan responsables de la majoria dels casos de legionel·la. També s’hauran de controlar els sistemes humidificadors de l’aire de l’interior dels edificis, sistemes d’aigua sanitària calenta i freda (xarxa, dipòsits, calderes, cisternes, etc.), instal·lacions de centres hospitalaris i instal·lacions d’ús col·lectiu (dutxes, hotels, saunes, spass, etc. ), instal·lacions termals i piscines climatitzades. Són, doncs, molts els sistemes que cal controlar i vigilar, per tal de poder garantir i evitar la contaminació del nostre medi ambient i, en aquesta ocasió es fa un èmfasi especial en la qualitat d’aire.

 

COMITÈ D’HONOR

President : Sr. Pasqual Maragall i Mira, Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Marina Geli i Fàbrega, Honorable Consellera de Salut.

Sr. Celestino Corbacho Chaves, President de la Diputació de Barcelona.

Sr. Pere Navarro i Morera, Batlle de Terrassa.

Sr. Antoni Giró i Roca, Excm. i Magnífic Rector de la UPC.

Sr. Eusebi Casanelles i Rahola, Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica.

Sr. Xavier Martín i Giménez, Regidor de l’Àrea de Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa.

Sr. Ramon Arribas i Quintana, Regidor de l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

 

COMITÈ CIENTÍFIC

President : Sr. Josep Garcia i Raurich, Director del Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA).

Sr. Jaume Estruch i Peret, President de la Societat Espanyola de Ciències Sensorials (SECS).

Sr. Josep Obiols i Salvat, President de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA).

Sr. Josep Mª Nacenta i Anmella, Director de projectes de l’Àrea de Calor i Fred Industrial del CRESCA.

Sr. Jordi Moratói Farreras, Lab. Microbiologia Sanitària i Mediambiental de la UPC (MSLab).

Sr. Juan Carlos Peláez i Rodríguez, Director d’Enginyeria de l’Hospital de Barcelona.

Sra. Marta Brull i Fontserè, Directora Tècnica del Laboratori Aigües de Terrassa.

Sr. Miquel Sabrià i Leal, Director del Grup d’Estudis de la Legionel·losi (GELeg).

 

COMITÈ ORGANITZADOR

Presidenta : Sra. Judith Crespiera i Portabella. Gerenta del CRESCA

Sra. Elisenda Estany i Ricart, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Sra. Esther López i Cibantos, Àrea de la Societat del Coneixement de l’Ajuntament de Terrassa.

Sra. Gemma Mercadal i Alcaraz, membre del CRESCA.

Sra. Laura Castell i Fuster, membre del CRESCA.

Sr. Marc Enrich i Grau, membre del CRESCA.

Sr. Marc Pallarès i Andreu, Director de projectes de l’Àrea Química i Bioquímica del CRESCA.

Sra. Rosa Pi i Janeras, Consultora STE Compliance Services.