19 i 20 de Novembre de 2008
19 y 20 de Noviembre de 2008

Congrés Legionel·la i Qualitat Ambiental: Novetats i tendències

Congreso Legionella y Calidad Ambiental: Novedades y tendencias